Vi er i en tidsperiode hvor nære relasjoner og samhold er satt på prøve. Vi opplever en ny era, hvor digital kommunikasjon har satt sitt preg på samfunnet, og i de fleste tilfeller revolusjonert definisjonen på mellommenneskelige relasjoner – et grunnleggende behov i alle sosiale samfunn. En slik utvikling kan forårsake ensomhet blant eldre, demotiverende hverdag blant familier og asosial utvikling blant ungdommen. En gruppe som kanskje blir hardest rammet er den nye befolkningen i Norge. For å motarbeide ensomheten og opprettholde det sosiale samholdet og fellesskapet blant befolkningen, har vi tatt et nytt steg i å etablere digitale kommunikasjonsbroer ved å besøke hverandre i det vi kaller for «ZoomGjest».