Selveste Ingebjørg Godskesen gjestet familien Yigit!

Kvelden var fylt med norsk kultur og politikk, samt Ingebjørgs engasjement og minner fra sin tid som rapportør av Tyrkia på vegne Europarådet.

Tusen takk til hver og en. Dere er med på å bryte ned fordommer og støtter integreringen av våre nye landsmenn.